૧ લી મે ૧૯૬૦ આજનો દિવસ

“ગુજરાત સ્થાપના દિન”

આ વર્ષે આપણા ગુજરાતે ૫૦ વર્ષપૂર્ણ કર્યા .

માટે સૌ ગુજરાતી ભાઈબહેનો ને

“સ્વર્ણિમ ગુજરાત “

ની ૫૦ મી વર્ષગાંઠે હાર્દિક શુભેચ્છાઓ