આ સિનીયર સીટીજન..(2)

જીવન ની તડકી-છાઁયી માં, ઉભા રહ્યા અડીખમ.

આ સિનીયર સીટીજન..(2)

જીવન ની ચડતી-પડતી માં ડગ્યા નહિં એ કદમ.

 આ સિનીયર સીટીજન..(2)

ક્યારે છાના હસી એ લેતા,

ક્યારે છાના રડી એ લેતા,

ક્યારે પલકો મીંચી લેતા,

બંધ કરી ને નયન. આ સિનીયર સીટીજન..(2)

કમજોરી થી થર-થર કાંપે

લાચારી એને સંતાપે,

આ તો છે ઉંમર ને પ્રતાપે,

નબળું આખું વદન. આ સિનીયર સીટીજન..(2)

એમની લાગણીઓ ને જાણો,

એમની વ્યથા તમે પિછાણો,

આશિષો ને એમની માણો,

આપ્યો જેણે જનમ. આ સિનીયર સીટીજન..(2)

તમને આ દુનિયા માં લાવ્યા,

ભુખ્યા રહી તમને ખવડાવ્યા,

ખર્ચ્યું આપણી પાછળ જેણે ,

સારું તન,મન ધન, આ સિનીયર સીટીજન..(2)

 

Advertisements