ચાલો રંગો થી ભરી દઈએ તનમન, ને થઈ

જાઈએ સૌ પાવન….પાવન

આજે હોળી-ધુળેટી ના પાવન અવસર પર

તમામ ભારતીયો ને

મારી હાર્દિક શુભકામનાઓ.